Uw tanden in vertrouwde handen

Praktijk van Haeren

Informatie

De tandprotheticus
Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. In samenwerking met een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiŽle protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.

Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese heb?
Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij/zij met u, uw persoonlijke wensen.

Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij/zij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.

Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer zes bezoeken. De kosten van een prothese zal veelal door de tandprotheticus direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader voorlichten.

Neem a.u.b. contact op als:

Herkent u een van deze bovenstaande problemen, maak dan een afspraak met onze praktijk. Tenslotte gaat alles prettiger met een optimaal functionerend kunstgebit.

Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak. Ook reparaties en aanpassingen (rebasing) van de gebitsprothese zijn bij ons in vertrouwde handen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Vergoeding voor de volledige prothese zit in de basis verzekering andere kosten worden vaak vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering.

Wij zijn aangesloten bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor u een extra zekerheid aangezien deze organisatie een geschillencommisie kent.