Uw tanden in vertrouwde handen

Praktijk van Haeren

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Uw mond verandert omdat uw kaken slinken. Uw kunstgebit blijft wel even groot. Er ontstaat dus ruimte tussen uw kunstgebit en uw kaak, waardoor uw gebit op den duur losser gaat zitten. Als uw kunstgebit niet meer goed past, kan het op sommige plekken van de kaak zwaarder gaan drukken dan op andere. Dat kan pijn veroorzaken.

Kom in dat geval altijd langs. Wij brengen dan een nieuwe laag aan de binnenkant van uw kunstgebit aan, waardoor het weer stevig zit. De rekening voor het aanbrengen van deze laag, het zogenoemde rebasen, gaat rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij die de kosten volledig vergoed uit de verplichte verzekering. Dit geldt alleen bij rebasen van een volledige boven en/of onderprothese. Het rebasen van een partiele prothese komt slechts voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde. Door ons eigen intern gesitueerde laboratorium kunnen wij het rebasen direct laten uitvoeren zodat u niet al te lang zonder prothese loopt.