Uw tanden in vertrouwde handen

Praktijk van Haeren

Reparaties (breuk- en tandreparaties)

Een breuk in uw prothese; een scheur, tand eruit? Wij repareren het voor u! Laat zelf repareren achterwege. De rekening voor de reparatie van uw volledige boven- en of onderprothese gaat rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij die de kosten volledig vergoed uit de verplichte verzekering.

Deze volledige vergoeding geldt niet voor de reparatie van een partiele prothese. De reparatie van een partiele prothese komt slechts voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde. Door ons eigen intern gesitueerde laboratorium kunnen wij de reparatie direct laten uitvoeren zodat u niet al te lang zonder prothese loopt.